Miejsca pamięci

Gałużniki rej. Oszmiany – pochowano tutaj 11 partyzantów.

Mikuliszki rej. Oszmiany – pochowano tutaj żołnierzy z 3. Brygady “Szczerbca” i 4. Brygady poległych 13 maja 1944r. w Murowanej Oszmiance.

Wieś Okolica (dzisiejsza Sangiełowszczyzna) rej. Soleczniki – zbiorowa mogiła około 20 partyzantów z oddziału “Komara” poległych po zdradzieckim mordzie przez enkawudzistów tzw. rzekomych włosowców.

Wieś Rudniki w puszczy rudnickiej – zginęło tutaj około 25 partyzantów z oddziału “Komara” (por. Czesława Stankiewicza) w walce z wojskami NKWD z 6 na 7 stycznia 1945r.

Tablica upamiętniająca poległych w walce żołnierzy 3. Brygady wewnątrz bazyliki mariackiej w Gdańsku.

Tablica poświęcona 3. Brygadzie w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Ostrobramskiej w Szczecinie.

Epitafium poległych, zamordowanych i zaginionych żołnierzy 3. Brygady w kościele garnizonowym we Wrocławiu.